ท้าวเวสสุวรรณทองเหลือง องค์ใหญ่ ฐานกว้าง 90 ซม.ลึก 70 ซม. (ความสูงของฐาน 34 ซม.) สูงรวม 235 ซม. หรือ 2.35 เมตร

ราคาทองเหลือง 155,000 บาท
ราคาปี 2556 นะครับ
โปรดไลน์  หรือโทรสอบถามครับ

ราคาเนื้ออัลลอยด์  120,000 บาท
(แบบพิมพ์เดียวกันขนาดเท่ากัน)

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก