ท้าวเวสสุวรรณทองเหลือง องค์ใหญ่ สูงรวม 235 ซม. หรือ 2.35 เมตร

ราคาทองเหลือง 155,000 บาท
ราคาปี 2556 นะครับ
โปรดไลน์  หรือโทรสอบถามครับ

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์