ท้าวเวสสุวรรณทองเหลือง สูง 185 เมตร

ราคาทองเหลือง 79,900 บาท
ราคายังไม่รวมส่งต่างจังหวัดนะครับ
*ต่างจังหวัดมีค่าส่งประมาณ 3,000 บาท

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์