ท้าวเวสสุวรรณ ทองเหลือง สูง 1 เมตร แบบพิเศษ

ราคา 29,000 บาท ต่อองค์

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติอต่อสอบถามทางไลน์หรือโทรครับ

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์