ท้าวเวสสุวรรณ ทองเหลือง สูง 1 เมตร แบบพิเศษ

ราคา 29,000 บาท ต่อองค์

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติอต่อสอบถามทางไลน์หรือโทรครับ

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก