ท้าวเวสสุวรรณ ทองเหลือง องค์ใหญ่ สูงรวม 185 ซม

ราคาทองเหลือง 79,000 บาท

สั่งจอง 15-20 วัน

โปรดไลน์  หรือโทรสอบถามครับ

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก