ท้าวเวสสุวรรณ ทองเหลือง พ่นทอง ทั้งองค์ องค์ใหญ่ สูงรวม 185 ซม

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก