ธรรมมาสน์ พระเทศน์ งานปิดทอง

ราคาไม้สักปิดทอง  49,000 บาท (มีโต๊ะด้านข้าง)
ราคาไม้ทั่วไป  39,000 บาท

*ราคายังไม่รวมค่าจัดส่งต่างจังหวัด
*ทำป้ายชื่อเจ้าภาพให้ฟรี

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก