ธรรมมาสน์ ไม้สักเรียบ ลายไทย 1 ชั้น
ธรรมมาสน์ ไม้สักเรียบ ธรรมจักรแกะลาย
ธรรมมาสน์ ไม้สักเรียบ ราคา
ธรรมมาสน์ไม้สัก
ธรรมมาสน์ ไม้สักเรียบ

ธรรมมาสน์ ไม้สัก เรียบ 1 ชั้น

ธรรมมาสน์ ไม้สัก เรียบ 1 ชั้น หรือ ธรรมมาสน์ปาฏิโมกข์
พระท่านนิยมใช้นั่งเทศน์ปาฏิโมกข์ ทุก 15 ค่ำ ในโบสถ์

ขนาด ธรรมาสน์แบบใหม่  
ความสูงรวม 105 เมตร (ด้านหลัง)  ฐานสูง 48 ซม   กว้าง 1 เมตร   ลึก 1 เมตร

จัดส่งทั่วประเทศ ต่างจังหวัด ค่าตีลังไม้และค่าส่ง  3,000  บาท
กรุงเทพฯปริมณฑลส่งฟรี