ธรรมมาสน์ ไม้สัก แกะลายไทย ปิดทอง 2 ชั้น สวยงามงานคุณภาพ

ราคา 35,000 บาท

ทำป้ายชื่อเจ้าภาพให้ฟรี

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก