ธรรมมาสน์ 1 ชั้น แกะลายปิดทองไม้เบญจพรรณ

ราคา 7,500 บาท
ยังไม่รวมส่งต่างจังหวัดนะครับผม

แถมป้ายทองเหลือง 2*5 นิ้ว ป้ายชื่อภาพฟรี

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์