บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์ หน้าตัก 16 นิ้ว

หมอชีวก(บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์)
หน้าตัก 16

ขนาดตรงฐานที่ท่านนั่ง
46 X 46 ซม.
ความสูงประมาณ 80 ซม.