บาตรสแตนเลส ขนาด 20 นิ้ว ทรงลูกจันทร์

แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี

สั่งจองล่วงหน้า 7-10 วัน

ความสูงของบาตร 68 ซม.

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก