บาตรสแตนเลส ขนาด 24 นิ้ว

ราคา 24,500 บาท

สั่งจองล่วงหนเา 10-15 วัน 

แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี

จัดส่งฟรี

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ สั่งผ่าน Line