บาตรสแตนเลส ขนาด 30 นิ้ว

ราคา 49,000 บาท 

แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี จัดส่งฟรี

สั่งจองล่วงหน้า 15-20  วัน

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก