บุษบก ไม้สัก ปิดทองทั้งหลัง ขนาด 8 นิ้ว

ราคา 15,000 บาท

สั่งจองล่วงหน้า 10-15 วัน

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์