ผ้าห่มพระ สไบห่มพระ สวยงามทรงคุณค่า

ราคาเมตรละ 750 บาท

มี 1 เมตร
2 เมตร
3 เมตร

4 เมตร

5 เมตร

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก