พรมแดงปูพื้น ขนาด กว้าง 1เมตรยาว 10 เมตร

พรมแดง หรือพรมทอ สวยงาม เหมาะสำหรับปูงานทำบุญพิธี
หรือ ปูต้อนรับแขกผู้ใหญ่  หรือผู้แขกบ้านแขกเมือง เช่นผู้นำประเทศเป็นต้น
ขนาดความยาว 10 เมตร  ความกว้าง  1 เมตร

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน