พระจักรพรรดิ์ ทรงเครื่อง หน้าตัก 15 นิ้ว

ราคา 43,000 บาท

สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 15 นิ้ว

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์