พระจักรพรรดิ์ ทรงเครื่อง หน้าตัก 15 นิ้ว

ราคา 43,000 บาท

สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 15 นิ้ว

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก