พระจักรพรรดิ์ ทองเหลือง ทรงเครื่อง หน้าตัก 20 นิ้ว

สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 20 นิ้ว

ราคา 59,900 บาท

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน