พระนาคปรก ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 40 นิ้ว

พระพุทธรูป ปางนาคปรก 9 เศียร ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 40 นิ้ว ความสูงรวมทั้งหมด 3 เมตร