พระนาคปรก ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 40 นิ้ว

พระพุทธรูป ปางนาคปรก 9 เศียร ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 40 นิ้ว ความสูงรวมทั้งหมด 3 เมตร

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก