พระนาคปรก ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 40 นิ้ว

พระพุทธรูป ปางนาคปรก 9 เศียร ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 40 นิ้ว ความสูงรวมทั้งหมด 3 เมตร

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์