พระปฐมเทศนา 60” เนื้อทองเหลือง พ่นทอง และ สีรมมันปู

    โทร. 081 448 8585
    คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
    คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์