พระปฐม 20 นิ้ว ปิดทองแท้-องค์ขาว ประดับคริสตัล

ราคา 75,000 บาท
(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาทองเหลือง)

สั่งล่วงหน้า 15-20 วัน
แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ สั่งผ่าน Line