พระประจำวันขนาด 15 นิ้ว (วัดรอบเศียร) สูงรวม 115 ซม.

12,500 บาท

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ
แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี
สั่งล่วงหน้า 7-10 วัน

พระประจำวันขนาด 15 นิ้ว (วัดรอบเศียร) สูงรวม 115ซม.

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก