พระประจำวันจันทร์ ขนาด 25 นิ้ว ทองเหลือง พ่นทอง สูง 1.88 เมตร

ราคา 28,000 บาท
แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี
จัดส่งต่างจังหวัด 1,500 บาท ทั่วประเทศ

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก