พระประจำวันจันทร์ ทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 30 นิ้ว(วัดรอบเศียร) ความสูง 210 ซม.

พระประจำวันจันทร์ ทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 30 นิ้ว(วัดรอบเศียร) ความสูง 210 ซม.

สั่งล่วงหน้า 15 วัน ทำการ

มัดจำ 30 %

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน