พระประจำวันจันทร์ ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 9 นิ้ว

ราคา 2,900 บาท

แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก