พระประจำวันจันทร์ ปางห้ามญาติ ทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 20 นิ้ว

*ราคา 17,500 บาท
พระประจำวันจันทร์ปางห้ามญาติ ขนาด 20 นิ้ว (วัดรอบเศียร) สูง 140 ซม.

แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี

จัดส่งฟรี

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก