พระประจำวันจันทร์ หรือปางห้ามสมุทร ทรงเครื่อง ขนาด 15 นิ้ว

ราคา 43,000 บาท
(ไม่รวมส่งต่างจังหวัด มีค่าส่ง 1,000 บาท)

ติดต่อสอบถามและปรึกษาได้ที่

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์