พระประจำวันจันทร์ เนื้อทองเหลือง สีรมมันปู ขนาด 30 นิ้ว. ความสูง 2.15 เมตร

ราคา 39,900 บาท

แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก