พระประจำวันทร์ ทองเหลือง พ่นทอง สูง รวม 310 ซม.

พระประจำวันทร์ ทองเหลือง พ่นทอง สูง รวม 310 ซม. ราคา 170,000 บาท

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก