พระประจำวันพุธ กลางวัน ปางอุ้มบาตร ทองเหลือง ขัดเงา ขนาด30นิ้ว

ราคา 38,000 บาท
แกะสลักชื่อฟรี

กรุงเทพปริมณฑลส่งฟรี

ต่างจังหวัดค่าส่ง 1,000 บาทถ้วนทั่วประเทศ

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก