พระประจำวันพุธ กลางวัน ปางอุ้มบาตร ทองเหลือง ขัดเงา ขนาด30นิ้ว

ราคา 35,000 บาท
แกะสลักชื่อฟรี

กรุงเทพปริมณฑลส่งฟรี

ต่างจังหวัดค่าส่ง 1,000 บาทถ้วนทั่วประเทศ

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน