พระประจำวันศุกร์ ปางรำพึง เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 25 นิ้ว (วัดรอบเศียร) ความสูง 170 ซม. รวมฐาน

ราคา 27,000-

องค์พระสวยงาม

จัดส่งทั่วประเทส

แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์