พระประจำวันอาทิตย์ ปางถวายเนตร อัลลอยด์ พ่นทอง 25 นิ้ว (วัดรอบเศียร) ความสูง 173 ซม.

พระประจำวันอาทิตย์ ปางถวายเนตร สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์
องค์พระสวยงาม อิ่มใจอิ่มบุญ
ถ่ายจากองค์จริงขนดจริง 25 นิ้ว (พระยืนตามหลักการ
ท่านวัดรอบเศียร) ความสูง 173 ซม.

แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี
ราคาไม่แพง จัดส่งทั่วประเทศ

Call . 081-448-8585
Line ID : 081 448 8585

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก