พระประจำวันอาทิตย์ ปางถวายเนตร 25 นิ้ว ความสูง 173 ซม.พระประจำวันอาทิตย์ ปางถวายเนตร อัลลอยด์ พ่นทอง 25 นิ้ว ความสูง 173 ซม ด้านหลัง
พระประจำวันอาทิตย์ ปางถวายเนตร อัลลอยด์ พ่นทอง
พระประจำวันอาทิตย์ ปางถวายเนตร 25 นิ้ว ความสูง 173 ซม.
พระประจำวันอาทิตย์ ปางถวายเนตร อัลลอยด์ พ่นทอง 25 นิ้ว ความสูง 173 ซม ด้านหลัง

พระประจำวันอาทิตย์ ปางถวายเนตร อัลลอยด์ พ่นทอง 25 นิ้ว (วัดรอบเศียร) ความสูง 173 ซม.

พระประจำวันอาทิตย์ ปางถวายเนตร สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์
องค์พระสวยงาม อิ่มใจอิ่มบุญ
ถ่ายจากองค์จริงขนดจริง 25 นิ้ว (พระยืนตามหลักการ
ท่านวัดรอบเศียร) ความสูง 173 ซม.

แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี
ราคาไม่แพง จัดส่งทั่วประเทศ

Call . 081-448-8585
Line ID : 081 448 8585

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์