พระประจำวันเกิด ทองเหลือง ปิดทองคำแท้ ขนาด 9 นิ้ว สูงรวม 60 ซม. สำหรับวางบูชาบนโต๊ะหมู่ (วันอาทิตย์,วันศุกร์,วันพุธกลางวัน)

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก