พระประจำวันเกิด เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว 9 ปาง 9 องค์

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก