พระประจำวัน ทองเหลือง ขัดเงา ขนาด 5 นิ้ว

ขนาดองค์พระ ความกว้าง 9 ชม. ลึก 9 ชม. สูง 36 ชม.

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก