พระประจำวัน ทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 25 นิ้ว

ราคา 28,000 บาท/องค์

สั่งจองล่วงหน้า 10-15 วัน

จัดส่งฟรี+แกะสลักชื่อเจ้าภาพให้ฟรี

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก