พระประจำวัน พุธ กลางวัน 25 นิ้ว ทองเหลือง พ่นทอง

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน