พระประจำวันอาทิตย์

พระประจำวันเกิดทองเหลือง
พ่นทอง ขนาด 15 นิ้ว สูงโดยประมาณ 1.12 ซม.
องค์พระสวยงาม ถูกต้องตามพุทธลักษณะ
ราคา ไม่แพง จัดส่งทั่วประเทศ

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก