พระประธานขนาดใหญ่ หน้าตัก 100 นิ้ว เนื้อทองเหลือง พ่นทอง พระพักตร์อิ่มยิ้ม งดงาม

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก