พระประธานขนาดใหญ่ หน้าตัก 100 นิ้ว เนื้อทองเหลือง พ่นทอง พระพักตร์อิ่มยิ้ม งดงาม

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์