พระปางนอน ทองเครื่อง เนื้อทองเหลือง ขนาด 20 นิ้ว

ปางโปรดอสุรินทราหู” พระพุทธไสยาสน์ สิริมงคลของผู้เกิดวันอังคาร

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน