พระปางลีลา 25 นิ้ว ทองเหลือง พ่นทอง
พระปางลีลา 25 นิ้ว
พระปางลีลา 25 นิ้ว ทองเหลือง พ่นทอง

พระปางลีลา ทองเหลือง  พ่นทอง ขนาด 25 นิ้ว (พระยืนวัดรอบเศียรได้25นิ้ว)

พระปางลีลา ทองเหลือง  พ่นทอง ขนาด 25 นิ้ว (พระยืนวัดรอบเศียรได้25นิ้ว)

องค์พระสวยงามเด่นสง่า ได้รับการขนานนามว่า
“เป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลกองค์หนึ่ง”

ขนาดขององค์พระ
ความ สูง 2.08 เมตร
ฐานกว้าง 50 ซม. ลึก 50 ซม.

การสั่งจององค์พระ
โทร. :  081-448-8585
Line ID : 0814488585

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน