พระปางลีลา ทองเหลือง  พ่นทอง ขนาด 25 นิ้ว (พระยืนวัดรอบเศียรได้25นิ้ว)

พระปางลีลา ทองเหลือง  พ่นทอง ขนาด 25 นิ้ว (พระยืนวัดรอบเศียรได้25นิ้ว)

องค์พระสวยงามเด่นสง่า ได้รับการขนานนามว่า
“เป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลกองค์หนึ่ง”

ขนาดขององค์พระ
ความ สูง 2.08 เมตร
ฐานกว้าง 50 ซม. ลึก 50 ซม.

การสั่งจององค์พระ
โทร. :  081-448-8585
Line ID : 0814488585