พระปางห้ามสมุทร ขนาด 30 นิ้ว
พระปางห้ามสมุทร ขนาด 30 นิ้ว
พระปางห้ามสมุทร ขนาด 30 นิ้ว

พระปางห้ามสมุทร ทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 30 นิ้ว สูง 2.10 ซม.

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน