พระปางห้ามสมุทร ทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 30 นิ้ว สูง 210 ซม.

39,000-

แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี
ส่งต่างจังหวัด 1,000 บาท

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก