พระปางห้ามสมุทร ทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 30 นิ้ว สูง 210 ซม.

38,000-

แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี
ส่งต่างจังหวัด 1,000 บาท

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์