พระปางห้ามสมุทร ทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 30 นิ้ว สูง 2.10 ซม.

หมวดหมู่: