พระปางห้ามสมุทร ทองเหลือง ทรงเครื่อง ขนาด 30 นิ้ว

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์