พระปางห้ามสมุทร ทองเหลือง ทรงเครื่อง ขนาด 30 นิ้ว

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน