พระปางเปิดทองโลกทรงเครื่อง ขนาด 9 นิ้ว สูง 60 ซม. ราคา 7,500 บาท ส่งฟรี

ขัดเงา/รมลงหิน 6,5000
พ่นทอง 7,500
ปิดทอง 13,500

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก