พระปางเปิดทอง ทองเหลือง ทรงเครื่อง ขนาด 9 นิ้ว สูงรวม 60 ซม.

฿6,500.00

ขัดเงา/รมลงหิน 6,5000
พ่นทอง 7,500
ปิดทอง 13,500

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์
แอ็ด Line คลิ๊ก