พระปางเปิดโลก ขนาด 30 นิ้ว ทรงเครื่อง ทองเหลือง

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน