พระปางเปิดโลก ขนาด 30 นิ้ว ทรงเครื่อง ทองเหลือง

หมวดหมู่: