พระปางเปิดโลก ทรงเครื่อง ทองเหลือง พ่นสีขาว ทอง ขนาด 20 นิ้ว สูง 170 ซม.

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก