พระปางเปิดโลก ขนาด 20 นิ้ว ทรงเครื่อง ทองเหลือง

พระปางเปิดโลก ทองเหลือง พ่นทอง แบบทรงเครื่อง ขนาด 20 นิ้ว สวยงามเด่นสง่าที่สุด

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน