พระปางเปิดโลก ทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 30 นิ้ว สูง 210 ซม.

ราคา 41,000 บาท

พระปางเปิดโลก ทองเหลือง
พ่นทอง ขนาด 30 นิ้ว สูง 2.10 ซม.

สั่งจองล่วงหน้า 7-10 วัน
แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี
จัดส่งทั่วประเทศ

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก