พระปางเปิดโลก ทองเหลือง พ่นทอง สูง 2.60 เมตร

ราคาทองเหลือง 85,000 บาท
ราคายังไม่รวมค่าจัดส่งต่างจังหวัดครับ

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก